W piątek, 20 października w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku wystartował pięciodniowy Festiwal kultury żydowskiej w mieście Ben Guriona. Festiwal zainaugurowało otwarcie wystawy plenerowej – Świadek – Wystawa Marszu Żywych (zdjęcia, wypowiedzi i wiersze poświęcone znajdującym się w Polsce miejscom upamiętnienia Zagłady) oraz wernisaż wystawy „Płoński sztetl, która ma na celu przypomnienie o dwunarodowościowej tożsamości miasta, przybliżenie Płońska sprzed czasów II wojny światowej i jego żydowskich mieszkańców, którzy przez pięć wieków współtworzyli lokalną społeczność, jak również pokazanie sylwetek konkretnych ludzi. W otwarciu uczestniczył Aharon Tamir, przewodniczący organizacji Marsz Żywych, a także fundator Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, urodzony w Częstochowie nowojorski biznesmen, filantrop i działacz na rzecz budowania dialogu polsko-żydowskiego Zygmunt Rolat. Z tej okazji odbył się koncert „Nowa muzyka żydowska” w wykonaniu Warszawskiego Duetu Akordeonowego w składzie Piotr Kopietz – akordeon, narracja i Jacek Małachowski – akordeon. Na program koncertu złożyły się autorskie aranżacje muzyki klezmerskiej, jak również utwory twórców pochodzenia żydowskiego, należące do nurtu muzyki klasycznej i rozrywkowej, m.in.: koncertowa wiązanka tradycyjnych melodii żydowskich; S. Secunda – „Bei mir bistu shein”; A. Schnittke – „Suita Gogol”; W. Szpilman – „W małym kinie” i inne. Na zakończenie Festiwalu Płońszczanina, twórcę i premiera państwa Izrael, wizjonera i przyjaciela Dawida Ben Guriona wspominał jego sekretarz i osobisty ochroniarz Aharon Tamir. Nie zabrakło także specjalnego poczęstunku przygotowanego przez pracowników Karmy Kultury. Partner wystawy plenerowej: Organizacja Marsz Żywych Główny Partner Festiwalu: Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej. Więcej zdjęć…

Otwarcie Festiwalu kultury żydowskiej w mieście Ben Guriona

| kategorii |
About The Author
-