191915110993W sobotę, 19 listopada w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku, odbył się uroczysty wernisaż otwierający wystawę „Henryk Sienkiewicz – dla pokrzepienia serc’’ autorstwa Barbary Wachowicz, Honorowej Obywatelki Płońska. Patronat honorowy nad wystawą objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Podczas wernisażu odbyło się widowisko słowno- muzyczne, w reżyserii Barbary Wachowicz, poświęcone Henrykowi Sienkiewiczowi, w którym wystąpili: harcmistrz Krzysztof Jakubiec oraz młodzież z Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Płońsku. Widowisko prezentowało poszczególne etapy z życia noblisty, a także jego miłości, twórczość.
Ekspozycja, która będzie dostępna w sali wystawienniczej MCK do 13 grudnia, ukazuje życie i twórczość pisarza dzięki bogatemu zestawowi fotogramów, pamiątkom osobistym, rękopisom, unikatowemu materiałowi ikonograficznemu, obiektom muzealnym z epoki, kostiumom z filmu „Ogniem i mieczem”. Więcej zdjęć…
Będzie można zobaczyć wszystkie portrety Sienkiewicza, od ucznia warszawskiego gimnazjum z roku 1864 po ostatnie zdjęcie, wykonane tuż przed śmiercią. Ponadto – pejzaże wpisane w biografię i twórczość autora „Quo vadis”, te w ojczyźnie i te poza nią. Wystawa pozwoli poznać rodzinę pisarza, bliskie mu kobiety, jego dzieci. Również późniejsze losy Sienkiewiczów: wnuków, prawnuków, praprawnuków. Zaprezentowany zostanie legendarny pamiętnik pierwszej z pięciu Marii jego życia – Kellerówny, wydobyty z ruin powstańczej Warszawy. A wśród najcenniejszych pamiątek Sienkiewiczowskich – wizerunek Bogurodzicy, który patronuje już piątemu pokoleniu Sienkiewiczów. Bogactwo dokonań twórczych pisarza zilustrują dziesiątki jego dzieł w przekładach na setki języków.

Barbara Wachowicz jest autorką wielu prac poświęconych Sienkiewiczowi. Są wśród nich książki „Filmowe przygody małego rycerza” – o realizacji filmu „Pan Wołodyjowski”, „Marie jego życia” – o miłościach autora „Bez dogmatu” – I nagroda Towarzystwa im. Henryka Sienkiewicza, „Dom Sienkiewicza” – dramatyczne dzieje losu daru narodowego i rejestr krzywd wyrządzonych najbliższej rodzinie laureata Nagrody Nobla. Wśród wielu nagród przyznanych Barbarze Wachowicz jest „Polski Nobel” za „propagowanie kultury chrześcijańskiej, patriotyzmu i pięknej polszczyzny”.
Kostiumy aranżował Grzegorz Giercuszkiewicz.
Wystawa powstała dzięki inicjatywie wieloletniej wicedyrektorki Muzeum Literatury Pani Elżbiety Banko-Sitek.

Wernisaż wystawy Barbary Wachowicz – Henryk Sienkiewicz ,,Dla pokrzepienia serc’’

| kategorii |
About The Author
-