Dyrygent: Mariusz Wrzesiński
Nauczyciele śpiewu: Mariusz Wrzesiński, Andrzej Izydorczak
Akompaniator: Andrzej Izydorczak

SOPRANY:
Anna Chojnowska
Małgorzata Kantorowska
Teresa Kudlicka
Małgorzata Morawska
Ewa Wiktorowicz
Danuta Wojtasiuk
Bożena Zarzycka

ALTY:
Danuta Dudek
Renata Jakubowska
Danuta Jarosz
Barbara Oryl
Joanna Racinowska
Stella Skopczyńska
Bożena Turalska

TENORY:
Adam Jakubowski
Dariusz Racinowski
Ryszard Różański

BASY:
Jan Kraszewski
Ireneusz Sikorski
Andrzej Wiktorowicz
Jerzy Zarzembski