GALERIA P. zapoczątkowała swoją działalność we wrześniu 1999 r. wystawą archeologiczną „Płońska odkrywanie dziejów” oraz wystawą prezentującą życie codzienne społeczności żydowskiej. Umiejscowiona jest w sali poklasztornego budynku zakonu Karmelitów Trzewiczkowych z XVI w., w której zachowały się sklepienia kolebkowo-krzyżowe. W Galerii P. organizowane są wernisaże i wystawy artystów-amatorów z Płońska i okolic, jak również artystów profesjonalnych z Polski i zagranicy.

Od 2015 r. Galeria P. zmieniła swoją siedzibę i przekształciła się w Salę wystawienniczą, która znajduje się w MCK.

Kuratorem wystaw jest Małgorzta Karwala.

Sala wystawiennicza, MCK, ul. Płocka 50
czynna od wtorku do niedzieli w godzinach pracy MCK. Grupy zorganizowane – oprowadzane przez kuratora wystawy- po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym pod nr tel. 698 086 268, e-mail: mkarwala@o2.pl