Centrum Aktywności Lokalnej  to  prosta , sprawdzona  w  społeczeństwach  demokratycznychmetoda  działania  odwołująca  się  do  naturalnej  potrzeby  samoorganizacji, współdziałania  obywateli  dla  realizacji  wspólnych  celów  oraz  rozwiązywania  lokalnych  problemów .  Miejskie  Centrum  Kultury  podjęło  wyzwanie  i  włączyło  się  do  programu  realizowanego  przez  Centrum  Wspierania  Aktywności  Lokalnej, Biuro Obsługi  Ruchu  Inicjatyw  Społecznych  BORIS, Mazowieckie  Centrum  Kultury  i  Sztuki  oraz  Narodowe  Centrum  Kultury, i  obejmującego  w  roku  bieżącym  9  wybranych  ośrodków   z  województwa  mazowieckiego.
Powstanie Płońskiego CAL-u jest wynikiem uczestnictwa MCK  w  spotkaniach  i  warsztatach, gdzie  mieliśmy  okazję  poznać  niektóre  instytucje  w  Polsce  pracujące  tą  metodą  od  kilku  lat  i  osiągające  wspaniałe  rezultaty takie, jak powstanie:  świetlice, placów  zabaw, grup  wsparcia,  ścieżek  rowerowych.
Od 9 października 2002r, kiedy to odbyło się pierwsze spotkanie, w którym uczestniczyło ok. 50 osób – przedstawicieli instytucji i organizacji społecznych – Calowicze spotykają się regularnie, co miesiąc. Podczas spotkań podejmowane są nowe inicjatywy i omawiane już zrealizowane projekty. Do tej pory udało nam się opracować „Mapę zasobów potrzeb” (diagnozującą potrzeby i bazę społeczno-kulturalną naszej społeczności lokalnej) oraz Punkt Informacji Obywatelskiej. Zawiązała się również grupa inicjatywna kobiet, która brała udział w akcji zbierania funduszy na paczki świąteczne dla biednych dzieci, a także Klub Zawsze Zdrowa i Aktywna. W latach 2003-2004 CAL organizował „Wigilię Św. Walentego” oraz leśną biesiadę.

    W ramach Punktu Informacji Obywatelskiej w pierwszy piątek miesiąca od g. 17.00można skorzystać z bezpłatnych porad prawnika. W okresie zeznań podatkowych w Punkcie dyżur pełnią pracownicy Urzędu Skarbowego, którzy pomagają bezpłatnie wypełnić deklarację podatkową.