W poniedziałek, 25 września w sali wielofunkcyjnej MCK, odbyła się uroczystość wręczenia 5. edycji Nagrody im. Jana Jędrzejewicza dla najlepszej książki polskojęzycznej poświęconej historii nauki i techniki pod patronatem Komitetu Historii Nauki Techniki Polskiej Akademii Nauk oraz Kasy im. Józefa Mianowskiego z Fundacji Popierania Nauki oraz Burmistrza Miasta Płońska. Członków Kapituły oraz wszystkich zaproszonych. Gości powitał burmistrz Płońska Andrzej Pietrasik. Wykład ,,Odkrywanie tajemnic Wszechświata współczesnymi metodami’’ wygłosił prof. dr hab. Andrzej Udalski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. W tym roku Kapituła przyznała Nagrodę Janowi Parafiniukowi za książkę ,,Dwa wieki nauk mineralogicznych na Uniwersytecie Warszawskim’’, którą w imieniu laureata odebrała Dorota Szczęsna z Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Nagrodę w wysokości 10 000 zł ufundował Samorząd Miasta Płońska. Na zakończenie z wykładem wystąpił prof. dr hab. Jarosław Włodarczyk. Na uroczystości obecni byli potomkowie Jędrzejewicza: prawnuczka Maria Beata Chabasińska i praprawnuczka – Justyna Gil z synami. Spotkanie połączone było z wystawą tematyczną o Jędrzejewiczu. Uroczystość poprowadził Adam Derdzikowski z Płońskiego Koła Miłośników Astronomii im. Jana W. Jędrzejewicza. Więcej zdjęć….

Piąta edycja Nagrody im. Jana Jędrzejewicza

| kategorii |
About The Author
-