Miejskie Centrum Kultury zaprasza w piątek, 26 czerwca o godz. 18.00 do sali wystawienniczej na wernisaż wystawy FOTO nieREALIZM Roberta Ołdakowskiego.
Robert Ołdakowski jest z wykształcenia ekonomistą i elektronikiem. Miłość do fotografii narodziła się z pasji. Wiedzę i doświadczenie fotograficzne zdobywał bez specjalistycznych kursów, chociaż kilka miesięcy spędził w Warszawskiej Akademii Fotografii na szeregu tematycznych zajęć. Jest laureatem kilku konkursów fotograficznych – woj. mazowieckie, woj. podlaskie, wystawy 100-lecia niepodległości, konkursu branżowego Banku UniCredito.
Przygodę z fotografią rozpoczął jeszcze w szkole podstawowej pod koniec lat 70-tych. Aktywnie korzystał z rozwoju fotografii na przestrzeni lat, w tym głębokiej transformacji w kierunku fotografii cyfrowej.
Wykonuje zdjęcia w różnych technikach i zatrzymuje w kadrze głownie krajobrazy i portrety. Fotografia krajobrazowa od początku jest jego jednym z głównych zainteresowań. Nieustannie poszukuje w fotografii różnych środków wyrazu – fotomontaż, fotografia 3D, fotografia plenoptyczna ( lytro illum ) czy wreszcie surrealistyczna fotografia w tzw. bliskiej podczerwieni.

Otwarcie wystawy fotografii Roberta Ołdakowskiego

| kategorii |
About The Author
-