Wystawa plenerowa – Świadek – Wystawa Marszu Żywych plac przy MCK od ul. Płockiej

Wystawa dostępna przez trzy miesiące, do stycznia 2018 r.
,,Gdy słuchasz świadka, stajesz się świadkiem” powiedział Elie Wiesel, ocalały z Zagłady i laureat pokojowej Nagrody Nobla. Jego słowa są mottem wystawy „Świadek” (Witness).
Wystawa składa się ze zdjęć, wypowiedzi i wierszy poświęconych znajdującym się w Polsce miejscom upamiętnienia Zagłady. Ich autorami i bohaterami są świadkowie historii i młodzież, którzy odwiedzali te miejsca podczas Marszy Żywych.
Wystawę przygotowała organizacja March of the Living (Marsz Żywych), od wielu lat organizująca wspólne wizyty Ocalałych i młodych ludzi z całego świata w byłym obozie Auschwitz. Robi to, by uczcić pamięć ofiar nazistowskiego ludobójstwa i aby przeciwstawić się uprzedzeniom, nietolerancji i nienawiści.
Wystawa gościła już w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i w Polsce – właśnie na terenie Auschwitz i Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Do 18 listopada można zwiedzać w sali wystawienniczej MCK wystawę „Płoński sztetl” (prezentacja fotografii ze zbiorów: Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta oraz Doctor PhD Any Raquel Nuty ).
Zapraszamy grupy szkolne wraz z nauczycielami. Zainteresowanych zwiedzeniem wystawy wraz z pracownikiem Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta, który opowie o wystawie, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr. tel. 698 086 268 lub 23 662 27 02 w celu ustalenia terminu i godziny wizyty w galerii.

Charakter Płońska – miasta, w którym urodził się Dawid Ben Gurion – przez blisko 500 lat tworzyły współistniejące obok siebie dwie kultury: polska i żydowska.
Pierwsze wzmianki źródłowe na temat żydowskiego osadnictwa w Płońsku pochodzą z 1446 roku. W 1808 roku Płońsk należał już do miast o największym odsetku ludności żydowskiej – Żydzi stanowili wtedy ponad 70% jego społeczności. W kolejnych latach liczba ludności polskiej i żydowskiej w Płońsku wyrównała się – tuż przed wybuchem drugiej wojny światowej Żydzi stanowili ok. połowę ludności Płońska, tj. prawie 6 tysięcy mieszkańców.
Rozwój żydowskiej kultury w Płońsku przerwał wybuch II wojny światowej.
Wystawa ta ma na celu przypomnienie o dwunarodowościowej tożsamości miasta, przybliżenie Płońska sprzed czasów II wojny światowej i jego żydowskich mieszkańców, którzy przez pięć wieków współtworzyli lokalną społeczność, jak również pokazanie sylwetek konkretnych ludzi. Stąd zdjęcia, dokumenty oraz krótkie noty informacyjne na temat kilkudziesięciu przedstawicieli płońskiej społeczności żydowskiej dokumentujące koleje ich losu. Wybrane fotografie i dokumenty mają przybliżyć życie, działalność społeczną i zawodową tej grupy, o której dziś tak niewiele wiemy.

Źródła:
– zbiory Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska
– zbiory Any Raquel Nuty z Argentyny
– Księga Żydów Płońska i okolic [Tel Aviv, 1963]

Wystawy do zwiedzania

| kategorii, wystawy |
About The Author
-