Lata 1998 – 2013

W trakcie wieloletniej działalności zespół zgromadził na swoim koncie ponad 14 nagród zdobytych w konkursach ogólnopolskich i wojewódzkich. Zespół był wielokrotnie zapraszany do udziału w różnych imprezach, konkursach i przeglądach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Koncertował w Niemczech (2002r),  Chorwacji (2005r) Turcji (2006 i 2007r.), Serbii (2006r.) i Włoszech (2007r.).

Otrzymał nagrody, m.in. na:
– Ogólnopolskim Festiwalu Dorobku Artystycznego Amatorskich Zespołów Tanecznych w Ostrowi Mazowieckiej (2000, 2001, 2005, 2006 i 2007),
– Wojewódzkim Przeglądzie Amatorskich Zespołów Tanecznych Warszawa ‚2001, ‚2005, ‚2006, 2007
– II miejsce na I Ogólnopolskim Festiwalu Tańca Malbork ‚2002,
– I miejsca na Ogólnopolskim Konkursie Tańca PRZYTUP – Płońsk ‚2003, ‚2004, 2005, 2006, 2007
– I miejsce na I Mazowieckim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych – Radom ‘2007