sarbiewskiMiejskie Centrum Kultury w Płońsku i Związek Literatów o/Ciechanów ogłaszają 12. edycję ogólnopolskiego konkursu poetyckiego ,,O Laur Sarbiewskiego” w ramach Międzynarodowego Festiwalu Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, który rozpocznie się w Płońsku 6 maja 2016 r. Konkurs adresowany jest do poetów powyżej 18 lat. Warunkiem uczestnictwa jest nadsyłanie na adres Miejskiego Centrum Kultury trzech wierszy, w tym przynajmniej jeden musi być inspirowany twórczością Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, nigdzie wcześniej niepublikowanych i nienagradzanych, w trzech egzemplarzach, wyłącznie w maszynopisie.
Dodatkowo, można nadesłać jeszcze jeden wiersz, ale o tematyce związanej z Płońskiem i spośród tych wierszy, najlepszy zostanie nagrodzony wyróżnieniem specjalnym.
Prace należy nadesłać do 10 kwietnia 2016 /decyduje data stempla pocztowego/ z dopiskiem ,,O Laur Sarbiewskiego”.
Regulamin konkursu ZOBACZ,  dostępny też na: www.facebook.com/MCKPlonsk

Ogólnopolski konkurs poetycki ,,O laur Sarbiewskiego’’

| kategorii |
About The Author
-