Miejskie Centrum Kultury w Płońsku i Związek Literatów o/Ciechanów ogłaszają 13. edycję ogólnopolskiego konkursu poetyckiego ,,O Laur Sarbiewskiego” w ramach Międzynarodowego Festiwalu Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, który rozpocznie się w Płońsku 12 maja 2017 r. Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach: poezji w języku polskim związanej z postacią i twórczością Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i poezji w języku łacińskim. Warunkiem uczestnictwa jest nadsyłanie na adres Miejskiego Centrum Kultury trzech wierszy, w tym przynajmniej jeden musi być inspirowany twórczością Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, nigdzie wcześniej niepublikowanych i nienagradzanych, w trzech egzemplarzach. Dodatkowo, można nadesłać jeszcze jeden wiersz, ale o tematyce związanej z Płońskiem i spośród tych wierszy, najlepszy zostanie nagrodzony wyróżnieniem specjalnym.
Prace należy nadesłać do 10 kwietnia 2017 /decyduje data stempla pocztowego/ z dopiskiem ,,O Laur Sarbiewskiego”. Regulamin konkursu ZOBACZ

 

,,Lege Latine” – Certaminis Poetici Sarbieviani statuta”

Ogólnopolski konkurs poetycki ,,O laur Sarbiewskiego’’

| kategorii |
About The Author
-