Dotyczy:
Miejskie Centrum Kultury: „Dom dobrej pamięci -renowacja zabytkowej kamienicy przy ulicy Warszawskiej 2 w Płońsku dla potrzeb muzeum historii dwóch narodów współistniejących w przestrzeni jednego miasta przez blisko pięćset lat”.

Ogłoszenie o zamówieniu – zobacz

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – zobacz

Załączniki do SIWZ – zobacz

Projekt umowy z zakresem prac do wykonania – zobacz

Harmonogram rzeczowo-finansowy – zobacz

MATERIAŁY TECHNICZNE do postępowania na robotę budowlaną

Opis przedmiotu zamówienia – zobacz

Krotki opis przedmiotu zamówienia – zobacz

Załączniki do opisu – do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane

| BIP - Ogłoszenia / Przetargi, kategorii |
About The Author
-