Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pn.: ”Dom dobrej pamięci – renowacja zabytkowej kamienicy przy ulicy Warszawskiej 2 w Płońsku dla potrzeb muzeum historii dwóch narodów współistniejących w przestrzeni jednego miasta przez blisko pięćset lat”.

Odpowiedź 3 na pytanie Wykonawcy i modyfikacja zapisów siwz

| BIP - Ogłoszenia / Przetargi, kategorii |
About The Author
-