Witamy na stronie internetowej Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku!

mck Jesteśmy samorządową instytucją kultury. Płoński Dom Kultury to nie tylko siedziba MCK, ale centrum Amatorskiego Ruchu Artystycznego, który jest tradycyjną formą upowszechniania kultury i edukacji kulturalnej, to organizacja różnych imprez, koncertów, spektakli teatralnych, wystaw, konkursów kameralnych i masowych.
Naszą misją jest nie tylko upowszechnianie kultury, ale przede wszystkim animowanie ludzi do czynnego uczestnictwa w kulturze, inspirowanie i wyzwalanie inicjatywy, wykorzystanie tkwiącego w nich potencjału.

Animujemy, inspirujemy, promujemy i wspieramy społeczną aktywność kulturalną na terenie miasta i gminy Płońsk. Podmiotem naszych działań jest społeczność lokalna.
W roku 2005, w konkursie ogólnopolskim, MCK zdobyło tytuł Najlepszej Palcówki Kultury 2004r. w kategorii powiatowej a uwieńczeniem wieloletniej pracy na rzecz rozwoju kultury i dziedzictwa narodowego było zdobycie dla Płońska tytułu Stolicy Kulturalnej Mazowsza 2006.
Dyrektorem Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku  jest Marzena Kunicka.

Posiadamy bogatą ofertę artystyczno-edukacyjną. Dzieci, młodzież i dorośli mają tu do wyboru szeroki wachlarz propozycji spędzania czasu wolnego.

Zapraszamy Państwa do korzystania z naszej oferty oraz do odwiedzenia naszej strony internetowej.