Młodzieżowa Orkiestra Dęta to zespół amatorski działający od 1977 roku na terenie Płońska. Od 1997 roku skład orkiestry jest zdominowany przez uczniów szkół podstawowych i średnich, którzy, wykorzystując zarówno swą pracowitość, jak i spontaniczność, przyczynili się do zmiany ogólnego charakteru zespołu. Najbardziej wartościowe przymioty orkiestry to młodość, świeżość i barwność.

   Dyrygentem Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Płońsku jest Pan Leszek Kalkowski, który, współpracując z Państwową Szkołą Muzyczną I st.i II st w Płońsku, dba o rozwój, warsztat i stały napływ nowych muzyków. Ciekawym aspektem jest działalność muzykujących rodzin, dla których przynależność do MOD w Płońsku jest swego rodzaju tradycją. Repertuar orkiestry jest niezwykle zróżnicowany. Obejmuje muzykę patriotyczną, religijną, rozrywkową oraz pokaz musztry paradnej. Owa różnorodność jest pozytywnie uznawana przez szeroką publiczność oraz organizatorów wielu uroczystości o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym. Spis utworów.
   Od 1999 roku przy Młodzieżowej Orkiestrze Dętej działa grupa marszowo – taneczna MażoretkiPłońsk. Dziewczęta płońskich szkół w trzech kategoriach wiekowych:  – 6, 7-12 i  powyżej 13, uświetniają występy orkiestry w Polsce i za granicą. Barwne stroje, atrakcyjne układy choreograficzne i szczere uśmiechy to główne atuty płońskich mażoretek, które przejawiają się w ich programie tanecznym – od Marchand Dance, Charleston, Disco Dance po Rock ‘n’ Roll i Samby. Kierownikiem artystycznym i choreografem zespołu jest Pani Edyta Gałecka.
O artystyczny wizerunek orkiestry dbają także tamburmajorki – Patrycja Bilińska, Klaudia Leszczyńska oraz Klaudia Kucharska, które kreują ogólny obraz, nadają styl i charakter prowadzonej orkiestrze. Z orkiestrą występują znani artyści scen warszawskich w koncertach Pieśni Papieskich , Pieśni Patriotycznych oraz Kolędy i Pastorałki.
Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Con Grazia” to zespół, który ciągle poszerza swoje muzyczne horyzonty i dąży do realizacji zawodowych celów – udziału w międzynarodowych festiwalach i pracy nad materiałem koncertowym, co uznaje się za główne priorytety na kolejne lata działalności.