Z inicjatywy Płońskiego Centrum Aktywności Lokalnej w grudniu 2004 r. zapoczątkowali swoją działalność przy MCK młodzi wolontariusze, tworząc Wolontariat Młodzieżowy. Jedną z pierwszych akcji, w którą włączyła się młodzież była akcja „Słodki Koszyk. Aby tę akcję rozpromować, wolontariusze pełnili dyżury przy koszu zachęcając kupujących do wkładania artykułów spożywczych z przeznaczeniem dla osób najbardziej potrzebujących. Współpracowali z czterema placówkami z terenu miasta, tj. Domem Dziecka, Szkołą Specjalną, Hospicjum i MOPS.

Wolontariusze pomagali w pracy z dziećmi autystycznymi, dzieciom z Domu Dziecka w odrabianiu lekcji z przedmiotów przysparzających im najwięcej trudności, pracowali z dziećmi niepełnosprawnymi rozwijając ich zdolności plastyczne, ćwicząc z nimi naukę czytania, pisania i liczenia, oraz towarzyszyli pensjonariuszom Hospicjum, m. in. podczas spacerów, wyjść po zakupy.

W 2007 roku powstało Płońskie Centrum Wolontariatu, które jest kontynuacją Wolontariatu Młodzieżowego. Nowopowstała grupa liczy 27 osób, uczniów gimnazjów i szkół średnich. Grupa nazywa się ,,Iskierki’’.

Płońskie Centrum Wolontariatu to sposób na miłe i owocne spędzanie wolnego czasu, a główne cele młodych wolontariuszy to przede wszystkim: podejmowanie działań mających na celu uaktywnienie rozwoju kulturalnego, pobudzanie twórczej aktywności, rozwój pasji, wspieranie słabszych i potrzebujących pomocy organizując różne akcje charytatywne oraz przygotowywanie imprez jako przykład różnych form kulturalnego spędzania wolnego czasu.

Wolontariat pozwala na:
– rozwijanie posiadanych umiejętności;
– odkrywanie nowych talentów;
– nawiązywanie nowych znajomości i przyjaźni;
– odkrywanie poczucia sensu pomagania innym;
– uzyskanie poczucia satysfakcji;
– pojawienie się w cv ważnej pozycji: byłem/am wolontariuszem /ką;
– ciekawe i twórcze spędzenie wolnego czasu.

Wolontariat jest także ważny, ponieważ:
– uczy wrażliwości na drugiego człowieka;
– jest dobrym przygotowaniem do przyszłej pracy;
– daje możliwość oderwania się od monotonii codziennego życia.

Od 2017 r. wolontariusze działają pod nazwą Młodzieżowa Grupa Zadaniowa Iskierki  – zobacz na Facebooku 
Spotkania odbywają się w każdy wtorek, godz. 16.00-17.00, pokój wolontariuszy /I piętro/
Opiekun wolontariatu: Krzysztof Dembicki
tel. 23 662 27 02, e-mail: wolontariat@mckplonsk.pl