adam derdzikowski - kolo astronomowPowstało w kwietniu 2008 roku, należy do niego około 20 osób, które regularnie uczestniczy w spotkaniach. Są to uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum, studenci z Płońska jak i jego bliższych i dalszych okolic.

Założycielami Koła są Adam Dzierdzikowski, Joanna Dzierdzikowska, Hubert Wilga oraz Andrzej Wroński. Ponadto z Kołem współpracuje nauczycielka płońskiego gimnazjum Marzena Gąsecka.

Podczas spotkań członkowie wymieniają doświadczeniami materiałami, uczą posługiwać się sprzętem astronomicznym, ustalają plany obserwacyjne, wykonują nocne obserwacje oraz pokazy nieba, oglądają filmy o tematyce astronomicznej, wypożyczają materiały, atlasy astronomiczne oraz książki i poradniki obserwacyjne itp.

Spotkania odbywają się we wtorki, godz. 18 – 19.30, sala wielofunkcyjna MCK /parter/.