adam derdzikowski - kolo astronomowPowstało w kwietniu 2008 roku, należy do niego około 20 osób, które regularnie uczestniczy w spotkaniach. Są to uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum, studenci z Płońska jak i jego bliższych i dalszych okolic.

Założycielami Koła są Adam Dzierdzikowski, Joanna Dzierdzikowska, Hubert Wilga oraz Andrzej Wroński

Podczas spotkań członkowie wymieniają doświadczeniami materiałami, uczą posługiwać się sprzętem astronomicznym, ustalają plany obserwacyjne, wykonują nocne obserwacje oraz pokazy nieba, oglądają filmy o tematyce astronomicznej, wypożyczają materiały, atlasy astronomiczne oraz książki i poradniki obserwacyjne itp.

Spotkania odbywają się we wtorki, godz. 18 – 19.30, sala wielofunkcyjna MCK /parter/.