Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: .”Dom dobrej pamięci – renowacja zabytkowej kamienicy przy ulicy Warszawskiej 2 w Płońsku dla potrzeb muzeum historii dwóch narodów współistniejących w przestrzeni jednego miasta przez blisko pięćset lat”.

Informacja z otwarcia ofert

| BIP - Ogłoszenia / Przetargi, kategorii |
About The Author
-