Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych w 2018 r . dla Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku.

Informacja o złożonych ofertach w trybie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp – zobacz

Informacja o złożonych ofertach

| BIP - Ogłoszenia / Przetargi, kategorii |
About The Author
-