Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę artykułów żywnościowych w 2020 r. dla Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku

Informacja o złożonych ofertach zobacz

Informacja o złożonych ofertach

| BIP - Ogłoszenia / Przetargi |
About The Author
-