Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych w 2018 r. dla Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku ZOBACZ

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

| BIP - Ogłoszenia / Przetargi, kategorii |
About The Author
-