14500192_1770486106557405_496358303608978263_oW poniedziałek, 26 września w sali widowiskowo-kinowej MCK odbyła się uroczystość wręczenia IV edycji Nagrody im. Jana Jędrzejewicza dla najlepszej książki polskojęzycznej poświęconej historii nauki i techniki pod patronatem Komitetu Historii Nauki Techniki Polskiej Akademii Nauk oraz Kasy im. Józefa Mianowskiego z Fundacji Popierania Nauki oraz Burmistrza Miasta Płońska. Członków Kapituły oraz wszystkich zaproszonych Gości powitał burmistrz Płońska Andrzeja Pietrasik. Wykład ,,Planety innych słońc’’ wygłosił prof. dr hab. Andrzej Niedzielski, z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Następnie głos zabrała mgr Magda Siuda-Bochenek z Instytutu Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, wygłaszając prelekcję nt. ,,Jan Jędrzejewicz – wybitny popularyzator nauki’’. Spośród zgłoszonych tytułów Kapituła przyznała Nagrodę Zbigniewowi Tucholskiemu za książkę ,, Profesor Antoni Xiężopolski. Twórca polskiej szkoły budowy lokomotyw.’’ Czek na 10 000 zł dla najlepszej książki poświęconej historii nauki i techniki wydanej w 2015 roku przekazał laureatowi burmistrz Miasta Płońska a statuetkę wręczył prof. nadzw. PAN dr hab. Jarosław Włodarczyk z Instytutu Historii Nauki PAN w Warszawie. Na zakończenie spotkania wystąpił Laureat Nagrody. Nagrodę w wysokości 10 000 zł ufundował Samorząd Miasta Płońska. Spotkanie połączone było z wystawą tematyczną o Jędrzejewiczu. Uroczystość poprowadził Adam Derdzikowski z Płońskiego Koła Miłośników Astronomii im. Jana W. Jędrzejewicza. Więcej zdjęć…

Czwarta edycja nagrody im. Jana Jędrzejewicza

| kategorii |
About The Author
-