_DSC0368W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego Jednostka Strzelecka 1006 Płońsk, przygotowała inscenizację historyczną pt. Chwała Zwyciężonym a NIEPOKONANYM!
Widowisko miało miejsce przy ul. Towarowej przed budynkiem dawnego Dworca PKP w Płońsku w niedzielę, 31 lipca w przeddzień wybuchu Powstania.
Strzelcy przedstawili inscenizację życia okupowanej stolicy z jej mieszkańcami, straganami, kapelą podwórkową, ale przede wszystkim wybuch Powstania i zmagania powstańców z okupantem z dbałością o jak największy realizm i atrakcyjność dla widzów.
Swoje wystąpienie płońscy Strzelcy poświęcili młodym Płońszczanom, którzy latem 1944 roku ruszyli do stolicy i wzięli udział w Powstaniu Warszawskim, wielu z nich nie powróciło do rodzinnych domów. Więcej zdjęć…
Strzelecka inscenizacja przygotowana została przy wsparciu Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej 79 pp im. hetmana Lwa Sapiehy z Ciechanowa i Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku.
Widowisko swoim patronatem objął burmistrz Miasta Płońska – Andrzej Pietrasik.

Chwała Zwyciężonym a Niepokonanym! – inscenizacja historyczna

| kategorii |
About The Author
-