Działa przy MCK od kwietnia 2007 roku. Jest to chór czterogłosowy.

W swoim repertuarze posiada koncert najpiękniejszych kolęd polskich, pieśni religijne, dawne pieśni polskie, piosenki ludowe i popularno rozrywkowe. Tworzą go ludzie różnych profesji, których łączy muzyczna pasja i zamiłowanie do śpiewu. W swoim repertuarze posiada koncert najpiękniejszych kolęd polskich, pieśni religijne, dawne pieśni polskie, piosenki ludowe i popularno rozrywkowe.

Osiągane sukcesy, będące owocem mozolnej pracy, miła atmosfera, przyjacielskie spotkania, możliwość koncertowania nie tylko w kraju, ale i za granicą przyciągnęły chętnych do przeżywania chóralnej przygody. Chór swoim śpiewem uświetnia liczne uroczystości w mieście i regionie. Koncertuje również w kościołach, prezentując bogaty repertuar sakralny.

Chór występował także poza granicami kraju, dwukrotnie we Włoszech.

Dyrygentem i nauczycielem chóru jest Mariusz Wrzesiński, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Płońsku a akompaniatorem Andrzej Izydorczak.

Od 2016 roku chór zawiesił działalność.