PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W 2019 ROKU

Read more

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych w 2018 r. dla Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku ZOBACZ    

Read more

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych w 2018 r . dla Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku. Informacja o złożonych ofertach w trybie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp – zobacz

Read more

Miejskie Centrum Kultury: Dostawa artykułów żywnościowych w 2018 r. dla Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy – zobacz SIWZ- zobacz Załącznik nr 1 – zobacz Załącznik nr 2 – zobacz Załącznik nr 3 – zobacz Załącznik nr 4 – zobacz Załącznik nr 5 – zobacz Załącznik nr 6 – zobacz Załącznik […]

Read more