P.o dyrektor – Jolanta Marzęcka
tel. 23 662 27 02, 604 285 367
e-mail: dyrektor@mckplonsk.pl

Dział organizacji imprez i animacji kultury 
tel. 23 662 27 02, 604 285 367
e-mail: j.marzecka@mckplonsk.pl

Główny księgowy – Wiesława Bożym
tel. 23 662 27 02, 668 542 519
e-mail: w.bozym@mckplonsk.pl

Kierownik kina i Karmy Kultury – Katarzyna Kmiecińska
tel. 23 662 27 02, 698 087 193
e-mail: kino.kalejdoskop@gmail.com 

Kierownik Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta – Mirosława Krysiak
tel. 23 662 34 82
e-mail: prac_dok_plonsk@wa.home.pl