Dyrektor – Marzena Kunicka
tel. 23 662 27 02, 603 864 118
e-mail: dyrektor@mckplonsk.pl

Zastępca Dyrektora – Jolanta Marzęcka 
tel. 23 662 27 02, 604 285 367
e-mail: dzialimprez@mckplonsk.pl

Główny Księgowy – Wiesława Bożym
tel. 23 662 27 02, 668 542 519
e-mail: ksiegowosc@mckplonsk.pl

Koordynator Kina Klejdoskop – Katarzyna Kmiecińska
tel. 23 662 27 02, 698 087 193
e-mail:  kinokalejdoskop@mckplonsk.pl

Kierownik Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta – Mirosława Krysiak
tel. 23 662 34 82
e-mail: prac_dok_plonsk@wa.home.pl