Wykład prof. dr hab. Tomasza Bulika z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego.

W poniedziałek, 30 września w sali wielofunkcyjnej MCK, odbyła się uroczystość wręczenia 7. edycji Nagrody im. Jana Jędrzejewicza dla najlepszej książki polskojęzycznej poświęconej historii nauki i techniki pod patronatem Komitetu Historii Nauki Techniki Polskiej Akademii Nauk oraz Kasy im. Józefa Mianowskiego z Fundacji Popierania Nauki oraz Burmistrza Miasta Płońska. Wykład „O odkryciu fal grawitacyjnych” wygłosił prof. dr hab. Tomasz Bulik z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Głównym punktem ceremonii było ogłoszenie laureata Nagrody. Prof. Jarosław Włodarczyk, przewodniczący Kapituły opowiedział o zgłoszonych w tym roku publikacjach, których wpłynęło 19 oraz przedstawił werdykt Kapituły. Nagroda przyznana została Markowi Górlikowskiemu za książkę ,,Noblista z Nowolipek’’, przedstawiająca losy polskiego fizyka, laureata Pokojowej Nagrody Nobla Józefa Rotblata. Nagrodę w wysokości 10 000 zł ufundował Samorząd Miasta Płońska. Uroczystość poprowadził Adam Derdzikowski z Płońskiego Koła Miłośników Astronomii im. Jana W. Jędrzejewicza. W uroczystości wzięła udział praprawnuczka Jana Walerego Jędrzejewicza Justyna Gil z rodziną. Więcej zdjęć…

7. edycja Nagrody im. Jana Jędrzejewicza

| kategorii |
About The Author
-