Miejskie Centrum Kultury w Płońsku zaprasza w poniedziałek, 1 października o godz. 10 do sali wielofunkcyjnej na uroczyste rozstrzygnięcie szóstej edycji Nagrody Naukowej im. Jana Jędrzejewicza dla najlepszej polskojęzycznej książki poświęconej historii nauki i techniki pod patronatem Komitetu Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk, Kasy im. Józefa Mianowskiego z Fundacji Popierania Nauki oraz Burmistrza Miasta Płońska.
Prowadzenie spotkania: Adam Derdzikowski z Płońskiego Koła Miłośników Astronomii im. Jana W. Jędrzejewicza.

W programie:
– powitanie Członków Kapituły Nagrody Naukowej im. Jana Jędrzejewicza oraz wszystkich zaproszonych gości przez burmistrza Płońska Andrzeja Pietrasika
– wykład „Polska Szkoła Matematyczna, czyli kiedy polscy matematycy byli sławni” – dr Danuta Ciesielska, Instytut Historii Nauki PAN
– wystąpienie Przewodniczącego Kapituły Nagrody, prof. dr. hab. Jarosława Włodarczyka – informacja o pracach Kapituły oraz ogłoszenie laureata Nagrody Naukowej im. Jana Jędrzejewicza za rok 2017
– wręczenie Nagrody ufundowanej przez Miasto Płońsk we współpracy z Komitetem Historii Nauki i Techniki PAN oraz Kasą im. Józefa Mianowskiego – Fundacją Popierania Nauki
– wystąpienie laureata Nagrody Naukowej im. Jana Jędrzejewicza za rok 2017
– złożenie kwiatów na grobie Jana Jędrzejewicza.

6. edycja Nagrody im. Jana Jędrzejewicza

| kategorii |
About The Author
-