W poniedziałek, 1 października w sali wielofunkcyjnej MCK, odbyła się uroczystość wręczenia 6. edycji Nagrody im. Jana Jędrzejewicza dla najlepszej książki polskojęzycznej poświęconej historii nauki i techniki pod patronatem Komitetu Historii Nauki Techniki Polskiej Akademii Nauk oraz Kasy im. Józefa Mianowskiego z Fundacji Popierania Nauki oraz Burmistrza Miasta Płońska. Wykład „Polska Szkoła Matematyczna, czyli kiedy polscy matematycy byli sławni” wygłosiła dr Danuta Ciesielska z Instytutu Historii Nauki PAN. Głównym punktem ceremonii było ogłoszenie laureata Nagrody. Prof. Jarosław Włodarczyk, przewodniczący Kapituły opowiedział o zgłoszonych w tym roku publikacjach oraz przedstawił werdykt Kapituły. Nagroda przyznana została Michałowi Piekarskiemu za książkę ,,Przerwany kontrapunkt. Adolf Chybiński i początki polskiej muzykologii we Lwowie 1912-1944’’. Nagrodę w wysokości 10 000 zł ufundował Samorząd Miasta Płońska. Kapituła przyznała też dwa wyróżnienia, które otrzymali: Maciej Jasiński za książkę „Stanisław Lubieniecki i astronomia kometarna XVII stulecia” oraz Iwona H. Pugacewicz za publikację „Batignolles 1842-1874. Edukacja Wielkiej Emigracji”. Na zakończenie z wykładem wystąpił laureat Nagrody Naukowej im. Jana Jędrzejewicza za rok 201.7 Uroczystość poprowadził Adam Derdzikowski z Płońskiego Koła Miłośników Astronomii im. Jana W. Jędrzejewicza.

6. edycja Nagrody im. Jana Jędrzejewicza

| kategorii |
About The Author
-